Dokonalá profesionální práce v co nejkratším termínu.

náš cíl pro maximální spokojenost zákazníka

NAŠE SLUŽBY

ZEMNÍ PRÁCE

Hlavní činností jsou Veškeré zemní práce včetně prací v těžce přístupných terénech lesních porostech | rašeliništích | skalnatých svazích | nesoudržných naplaveninách Stavební činnost Na všechny tyto činnosti je naše firma technicky a personálně dobře vybavena

725 897 007 | 602 451 388

AUTODOPRAVA

Přepravujeme sypký i kusový materiál 5-23 tun. Vlastníme 3 kontejnerová vozidla

Man – nosnost 2,5 t
AVIE – nosnost 6,5 t
MB AROCS – nosnost 13 t
Sklápěcí vozidla – nosnost 2,5 – 16 t
přepravujeme nadměrné náklady do 25 t podvalníkem

DALŠÍ VÝZNAMNÉ AKTIVITY

Zřizování rybníků , jejich opravy a údržba ( odbahňování, opravy hrází, zakládání požeráků, opevňování lomovým kamenem atd. ), Skrývky materiálů Terénní úpravy a planýrky ( neudržované pozemky, dokončovací práce v okolí budov a novostaveb. )

PROGRAM

Nízkouhlíkové technologie

Popis projektu:
Smyslem a cílem projektu je zavádění inovativních technologií při využívání druhotných surovin (materiálové využití odpadů žadatele). Díky projektu dojde k rozšíření potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání s druhotnými surovinami. V konečném důsledku se díky tomu zvýší konkurenceschopnost žadatele. Cílem projektu je také snížení nákladů, které souvisejí se stavebním odpadem. Díky finanční podpoře od EU bude projektem pořízeno pásové rypadlo s třídící lžící, výložníkem a magnetickým separátorem včetně příslušenství.
Název programu

Nízkouhlíkové technologie

Jméno žadatele

JIPAMA s.r.o.

Způsobilé výdaje

5 549 000 Kč

Název projektu

Implementace inovativní technologie společnosti JIPAMA s.r.o.

Termín realizace

29. 7. 2020 – 28. 6. 2022

Dotace

2 497 050 Kč

Kontaktujte nás

JIPAMA s.r.o. Hrachoviště 7 | okres Jindřichův Hradec | PSČ 379 01 IČO: 251 59 224 | DIČ: CZ25159224 tel. 725 897 007 | 602 451 388 email: info@jipama.cz | doprava@jipama.cz