Dokonalá profesionální práce v co nejkratším termínu.

to je náš cíl pro maximální spokojenost zákazníka.
ZEMNÍ PRÁCE

ZEMNÍ PRÁCE

Hlavní činností jsou veškeré zemní práce včetně prací v těžce přístupných terénech ( lesních porostech, rašeliništích, skalnatých svazích a nesoudržných naplaveninách ), stavební činnost.
Na všechny tyto činnosti je naše firma technicky a personálně dobře vybavena.

AUTODOPRAVA

AUTODOPRAVA

Přepravujeme sypký i kusový materiál 5-23 tun
Vlastníme 3 kontejnerová vozidla
a) Man – nosnost 2,5 t
b) AVIE – nosnost 6,5 t
c) MB AROCS – nosnost 13 t
         sklápěcí vozidla – nosnost 2,5 – 16 t
  přeprava nadměrných nákladů do 25 t podvalníkem

DALŠÍ VÝZNAMNÉ AKTIVITY

DALŠÍ VÝZNAMNÉ AKTIVITY

Zřizování rybníků, jejich opravy a údržba ( odbahňování, opravy hrází, zakládání požeráků, opevňování lomovým kamenem atd. ), skrývky materiálů, terénní úpravy a planýrky ( neudržované pozemky, dokončovací práce v okolí budov a novostaveb. )

Výkopy rýh v šíři 0,3m až 1m do maximální hloubky 5,5m
Odtěžování vrstev materiálu a skrývky
Terénní úpravy svahování a planýrování včetně zhotovení zemních těles
Zřizování a zpevnění ploch i polních vozovek
Odvodňování a výkopy profilových stok, zakládání drenáží
Čištění příkopů, stok a vodních toků
Odbahňování rybníků a vodních nádrží včetně zřizování nových
Výstavba venkovních vodovodů a kanalizací
Demolice a odstraňování staveb
ZEMNÍ PRÁCE

ZEMNÍ PRÁCE

Přepravujeme sypký i kusový materiál 5-23 tun
 • Vlastníme 3 kontejnerová vozidla
  a) Man – nosnost 2,5 t
  b) AVIE – nosnost 6,5 t
  c) MB AROCS – nosnost 13 t
 •           
 • sklápěcí vozidla – nosnost 2,5 – 16 t
 •  
 • přeprava nadměrných nákladů do 25 t podvalníkem
AUTODOPRAVA

AUTODOPRAVA

Web Developer

KEVIN PERRY

Web Developer

KEVIN PERRY

Web Developer

KEVIN PERRY

Web Developer

KEVIN PERRY

Web Developer

KONTAKT

JIPAMA s.r.o.


Sídlo: Hrachoviště 7, okres Jindřichův Hradec, PSČ 379 01
IČO: 251 59 224 | DIČ: CZ25159224
tel. 725 897 007 | 602 451 388 | email: doprava@jipama.cz